Israel

Hotels Israel - Vakantie Israel - Reizen Israel

Alle vakantiegebieden in Israel

Top 10 hotels in Israel

Aanbevolen door:
100% van de 38 beoordelaars
Waardering:
5,6
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 132 per nacht
Aanbevolen door:
100% van de 22 beoordelaars
Waardering:
5,2
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 195 per nacht
Aanbevolen door:
100% van de 27 beoordelaars
Waardering:
5,4
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 320 per nacht
Aanbevolen door:
91% van de 35 beoordelaars
Waardering:
5,5
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 118 per nacht
Aanbevolen door:
79% van de 38 beoordelaars
Waardering:
4,7
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 204 per nacht
Aanbevolen door:
85% van de 27 beoordelaars
Waardering:
5,0
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 222 per nacht
Aanbevolen door:
92% van de 30 beoordelaars
Waardering:
5,0
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 121 per nacht
Aanbevolen door:
100% van de 30 beoordelaars
Waardering:
5,6
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 240 per nacht
Aanbevolen door:
100% van de 25 beoordelaars
Waardering:
5,5
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 201 per nacht
Aanbevolen door:
82% van de 20 beoordelaars
Waardering:
5,2
Zonnetjes
 uit 6
Bekijk:
Video's | Foto's
Hotelovernachting:
vanaf € 141 per nacht
20 hotel beoordelingen van hotels in Israel 20 5

De populairste steden in Israel

Informatie over Israel


Algemeen

Voor Israel is er nog geen informatie geschreven. Heeft u interessante, leuke of verrassende informatie? Schrijf een reisverslag over dit land.

Land & cultuur

Voor Israel is er nog geen informatie geschreven. Heeft u interessante, leuke of verrassende informatie? Schrijf een reisverslag over dit land.

Onderweg

Voor Israel is er nog geen informatie geschreven. Heeft u interessante, leuke of verrassende informatie? Schrijf een reisverslag over dit land.

Ontdekken

Voor Israel is er nog geen informatie geschreven. Heeft u interessante, leuke of verrassende informatie? Schrijf een reisverslag over dit land.

Reisgids Israel

Israël

In enkele bladzijden vierduizend jaar geschiedenis beschrijven is niet eenvoudig. Vooral omdat Jeruzalem’s verleden wordt gekenmerkt door een groot aantal uiteenlopende, gecompliceerde, historische gebeurtenissen.
Jeruzalem, op de heuvels van Judea, is de heilige stad voor de mensheid. Het is El-Knoeds, de Heilige, voor de Islamieten, de Stad van de Vrede, Jeroesjalajim voor de Israëlische bevolking en hun hoofdstad sinds de tijd van Koning David; voor de christenen is dit de plaats van de Passie en van de Kruisiging van Christus. Stad van de Vrede: maar door de eeuwen heen heeft de stad maar weinig vredestijd gekend! Jeruzalem werd bezet en beroofd door Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken, Romeinen, Perzen, Islamieten, christenen, Mamelukken en Turken.
De eerste bewoonde kern van Jeruzalem werd gesticht op de heuvel ten zuiden van het Tempelplein, die door Flavius Josephus Ofel werd genoemd; hier vestigden zich de Jebusieten. Tijdens het tweede millennium duikt de naam “Ursalim” op in een Egyptische “vervloekingstekst”, een lange lijst van leenmanschapssteden onder faraonische heerschappij. In 1000 v. Chr. veroverde David Jeruzalem en kocht hij van de Palestijnse koning Saul een stuk grond op de berg Moria, waar hij een altaar voor de Heer oprichtte en waar hij vanuit Hebron de Ark van het Verbond, het symbool van de verbintenis tussen God en zijn volk, overbracht. Hij had het joodse volk tijdens de lange jaren van ronddwaling en strijd in de woestijn op weg naar het Beloofde Land geleid. Salomo, zoon van David en Batseba, koos nogmaals de berg Moria om er rond 950 v. Chr. de Eerste Tempel te bouwen. Deze Tempel werd verwoest, maar over de wijsheid van de bouwer werd eeuwen later nog verhaald. Bij de dood van Salomo onstond twist en onenigheid tussen de volksstammen en het rijk splitste zich in tweeën: in het noorden Israël en in het zuiden Judea met als hoofdstad Jeruzalem. Het Israëlische rijk viel al snel in Assyrische handen en werd zodoende een Assyrische provincie: Judea hield wat langer stand. Koning Sanherib slaagde er in 701 v. Chr. niet in Jeruzalem te veroveren, maar de Babyloniër Neboekadnessar had in 587 v. Chr. meer succes. Hij plunderde de stad, verwoestte de Tempel en deporteerde duizenden Joden naar Babylonië. De Babylonische wreedheid zou bijna vijftig jaar duren totdat Cyrus de Grote, koning van Perzië, Babylonië veroverde en de bannelingen toestemming gaf naar Judea terug te keren. Bijna een eeuw later werd onder leiding van Nehemia, de Profeet en Ezra, de Schriftgeleerde begonnen met de wederopbouw van de Tempel en van de Muren van Jeruzalem; de werkzaamheden werden in korte tijd voltooid. Met de komst van Alexander de Grote in 333 v. Chr. begon een periode van sterke Griekse invloeden in het land en de infiltratie van de Griekse heidense ideeën in de joodse cultuur bracht ernstige verwarring met zich mee. Toen Keizer Antiochus IV Epiphanes zichzelf “op aarde verschenen” verklaarde en de Joden opdroeg hem varken... verder lezen
Israël

In enkele bladzijden vierduizend jaar geschiedenis beschrijven is niet eenvoudig. Vooral omdat Jeruzalem’s verleden wordt gekenmerkt door een groot aantal uiteenlopende, gecompliceerde, historische gebeurtenissen.
Jeruzalem, op de heuvels van Judea, is de heilige stad voor de mensheid. Het is El-Knoeds, de Heilige, voor de Islamieten, de Stad van de Vrede, Jeroesjalajim voor de Israëlische bevolking en hun hoofdstad sinds de tijd van Koning David; voor de christenen is dit de plaats van de Passie en van de Kruisiging van Christus. Stad van de Vrede: maar door de eeuwen heen heeft de stad maar weinig vredestijd gekend! Jeruzalem werd bezet en beroofd door Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken, Romeinen, Perzen, Islamieten, christenen, Mamelukken en Turken.
De eerste bewoonde kern van Jeruzalem werd gesticht op de heuvel ten zuiden van het Tempelplein, die door Flavius Josephus Ofel werd genoemd; hier vestigden zich de Jebusieten. Tijdens het tweede millennium duikt de naam “Ursalim” op in een Egyptische “vervloekingstekst”, een lange lijst van leenmanschapssteden onder faraonische heerschappij. In 1000 v. Chr. veroverde David Jeruzalem en kocht hij van de Palestijnse koning Saul een stuk grond op de berg Moria, waar hij een altaar voor de Heer oprichtte en waar hij vanuit Hebron de Ark van het Verbond, het symbool van de verbintenis tussen God en zijn volk, overbracht. Hij had het joodse volk tijdens de lange jaren van ronddwaling en strijd in de woestijn op weg naar het Beloofde Land geleid. Salomo, zoon van David en Batseba, koos nogmaals de berg Moria om er rond 950 v. Chr. de Eerste Tempel te bouwen. Deze Tempel werd verwoest, maar over de wijsheid van de bouwer werd eeuwen later nog verhaald. Bij de dood van Salomo onstond twist en onenigheid tussen de volksstammen en het rijk splitste zich in tweeën: in het noorden Israël en in het zuiden Judea met als hoofdstad Jeruzalem. Het Israëlische rijk viel al snel in Assyrische handen en werd zodoende een Assyrische provincie: Judea hield wat langer stand. Koning Sanherib slaagde er in 701 v. Chr. niet in Jeruzalem te veroveren, maar de Babyloniër Neboekadnessar had in 587 v. Chr. meer succes. Hij plunderde de stad, verwoestte de Tempel en deporteerde duizenden Joden naar Babylonië. De Babylonische wreedheid zou bijna vijftig jaar duren totdat Cyrus de Grote, koning van Perzië, Babylonië veroverde en de bannelingen toestemming gaf naar Judea terug te keren. Bijna een eeuw later werd onder leiding van Nehemia, de Profeet en Ezra, de Schriftgeleerde begonnen met de wederopbouw van de Tempel en van de Muren van Jeruzalem; de werkzaamheden werden in korte tijd voltooid. Met de komst van Alexander de Grote in 333 v. Chr. begon een periode van sterke Griekse invloeden in het land en de infiltratie van de Griekse heidense ideeën in de joodse cultuur bracht ernstige verwarring met zich mee. Toen Keizer Antiochus IV Epiphanes zichzelf “op aarde verschenen” verklaarde en de Joden opdroeg hem varkens te offeren, brak de Makkabeese opstand uit, die in 164 v.Chr leidde tot verdrijving van de Grieken (Seleuciden) uit Jeruzalem. Tijdens de daaropvolgende eeuw werd het land geregeerd door de koningen uit de Osmaanse dynastie. Toen Pompejus in 63 v. Chr. met zijn legioenen Jeruzalem binnentrok werd het land (dat toen uit Judea, Samaria, Galilea, Golan en Negev bestond) bij het Romeinse Keizerrijk ingelijfd. In 37 v. Chr. kroonde de Romeinse Senaat Herodes tot koning, hij werd “de Grote” genoemd. Ondanks de haat die het volk voor hem koesterde, kende Jeruzalem onder zijn bewind opnieuw een tijdperk van grote bloei. Herodes liet de Tempel vergroten en verbouwen en belangrijke monumentale bouwwerken oprichten. Toen de koning in 4 v. Chr. stierf, werd het rijk onder zijn drie zonen verdeeld. Tijdens de heerschappij van een van zijn zonen, Herodes Antipas, werd Jezus in Jeruzalem in opdracht van Pontius Pilatus gekruisigd. De steeds vaker voorkomende joodse bloedbaden, die een gevolg waren van de Romeinse onderdrukking, brachten Titus ertoe de Tempel van Herodes in 70 n. Chr. af te breken. Zestig jaar later maakte Hadrianus Jeruzalem met de grond gelijk om een andere opstand, geleid door de jood Bar Kochba, te onderdrukken: op de ruïnes werd door zijn toedoen een stad gesticht, die Colonia Aelia Capitolina genoemd werd. De toegang tot deze stad werd Joden, maar ook christenen van joodse afkomst, verboden. Tegelijkertijd veranderde hij de naam van het land in “Palestina”. De meeste Joden waren gedwongen het land te verlaten tengevolge van schaarste, vervolgingen en de oplegging van zware belastingen. Dit was het begin van de diaspora (verstrooiing) van het joodse volk over de wereld. Toen Keizer Constantijn zich begin IVde eeuw tot het christendom bekeerde had de Byzantijnse tijd een aanvang. Jeruzalem werd een christelijke stad met het Heilig Graf als middelpunt. De Perzen drongen onder Chosroës II de stad binnen, verwoestten het Heilig Graf en deporteerden (in 614 n. Chr.) het overgrote deel van de bevolking. Tweeëntwintig jaar later leidde Omar de Islamieten ter herovering van Jeruzalem. Tijdens de vier volgende eeuwen werd Jeruzalem Islamitisch en de stad werd “El Knoeds”, de Heilige, genoemd. Volgens de Koran waren ook Abraham, David en Salomo grote profeten van Mohammed. Volgens de overlevering zou de tenhemelopstijging van Mohammed plaatsgevonden hebben op het Tempelplein, daar waar later, respectievelijk in 691 en 703 n. Chr., de Rotskoepel en de el-Aqsa moskee werden gebouwd. In 1099 arriveerden de kruisvaarders uit Europa om de heilige plaatsen van ongelovigen te bevrijden. Zij veroverden Jeruzalem en begonnen onmiddellijk met de herbouw van het Heilig Graf. Jeruzalem werd een stad van kerken en kloosters totdat de stad in 1187 heroverd werd door Saladin. Zij kwam daarna wederom in christelijke handen totdat de kruisvaarders eind XIIIde eeuw werden verjaagd door de Mamelukken. Jeruzalem ging een zekere ondergang tegemoet en rond midden 19de eeuw had de stad nog slechts 11.000 inwoners. Na de oorlog van Crymea bloeide een hernieuwde interesse voor het Heilig Land op. In 1860 werden buiten de muren de eerste joodse stadswijken gesticht en in 1915 telde de joodse bevolking weer 100.000 zielen. Op 9 december 1917 accepteerde Generaal Allenby de overgave van de Turken en drie jaar later nam het Britse mandaat over Palestina een aanvang. Door de rivaliteit tussen Arabieren en Joden deed Engeland in 1947 afstand van dat mandaat. Op 29 november 1947 besloten de Verenigde Naties het mandaat onder Joden en Palestijnse Arabieren te verdelen. Een paar uur later werd de pasgeboren Staat Israël aan alle kanten door de Arabische buurstaten aangevallen. Het conflict is bekend geworden als de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Anderhalf jaar later werden bestandslijnen getrokken en werden de oude stad en alle heilige plaatsen aan Jordanië en het westelijke, modernere, stadsdeel aan Israël toegewezen. In het hart van Jeruzalem werd een muur gebouwd en de bevolking van de twee gebieden leefde negentien jaar lang gescheiden. Op 5 juni 1967 opende de Jordaanse artillerie het vuur op het joodse stadsdeel: dit was een onbezonnen gebaar dat binnen achtenveertig uur leidde tot joodse controle over de stad. Op 27 juni verklaarde de Staat Israël de inlijving van de Oude Stad en de muren, die het oostelijk deel van het westelijk deel scheidden, werden afgebroken. Het was alsof er een dijk was doorgebroken. De bevolking liep van alle kanten toe en voor velen was het de eerste keer dat zij het andere stadsdeel zagen. In deze grote opwinding werden vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. Helaas ontdekten de Joden toen zij de Oude Stad betraden dat Jordanië zevenentwintig synagogen en een groot aantal Talmoedscholen had afgebroken. Maar de muur, de Klaagmuur, had deze vandalistische vernietiging overleefd. Zodoende begaven duizenden Joden zich naar de Oude Stad om voor het eerst in tweeduizend jaar de antieke stenen te betasten en te kussen.

sluiten


 
Internationaal


Reis en besteed je vakantie in Israel? Vind de nieuwste informatie over Israel en aanbevolen hotels in de favoriete vakantiestreken. Reis door Israel en wees er zeker van dat je het juiste hotel of accommodatie hebt gekozen.

© 1999 - 2016, alle rechten voorbehouden.
Country index